Âm trần nối ông gió, Trane, công suất 12.000btu/h MCD512DB/TTK512LP,1 chiều , xuất xứ thái lan

Liên hệ