Âm Trần nối ông gió Trane công suất 36.000btu/h MCD536DB/TTK536KD,1 chiều , xuất xứ thái lan

Liên hệ