Điều Hòa âm trần nối ông gió TRANE, Cong suất 240,000btu/h,TTH240ED/TTA240ED, 1 Chiều, Xuất xứ: Thái Lan

Liên hệ