Điều hòa âm Trần nối ông gió Trane (Odyssey) 100.000btu/h 1 chiều lạnh xuất xứ: Thái lan TTH100ED/TTA100ED

Liên hệ