Âm Trần nối ông gió Trane công suất 60.000btu/h MCD060DB/TTK060KD,1 chiều , xuất xứ thái lan

Liên hệ