Âm Trần nối ông gió Trane công suất 12.000btu/h MCD512DB/TTK512LP,1 chiều , xuất xứ thái lan

Liên hệ