Động cơ quạt dàn nóng Trane 024-1043,380VAC/50 HZ 6P 321W 1.24A, dùng cho TTA, RAUP, CGAT

Liên hệ

Động cơ quạt dàn nóng Trane 024-1043 380VAC/50 HZ 6P 321W 1.24A