Động cơ quạt dàn nóng 3 pha T322-16B PM3102519 1,20A, 320W Trane Thái Lan. CO/CQ

Liên hệ