Điều hòa âm Trần nối ông gió (Odyssey) 100.000btu/h 1 chiều lạnh xuất xứ: Thái lan

Liên hệ